Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή | 08:00 - 16:00Τηλέφωνο Επικοινωνίας210 41 33 919

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία ΖΩΝΑΣ Α.Ε. στοχεύοντας στο να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στον κλάδο της εισαγωγής και διάθεσης αντλιών, σωλήνων και μηχανημάτων δεσμεύεται να δημιουργεί σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, τους προμηθευτές και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της και κυρίως με το προσωπικό της, προκειμένου να εξασφαλίζει το μέγιστο βαθμό ικανοποίησης των πελατών της. Τόσο η διοίκηση όσο και το προσωπικό της εταιρείας μας εφαρμόζει κανόνες με κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη σε όλους τους τομείς και για το λόγο αυτό επέλεξε να πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015. Μέσω αυτού του προτύπου αποσκοπούμε στην ενίσχυση του τρόπου λειτουργίας και της εσωτερικής οργάνωσης του οργανισμού μας βάσει των απαιτήσεων που ορίζει, ώστε να είναι δυνατή η συνεχής βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Οι βασικοί στόχοι της εταιρίας μας είναι:

  1. Συνεχή και συστηματική ανάπτυξη των προσόντων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μας με στόχο την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξή τους, το οποίο επιτυγχάνεται μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  2. Την αναγνώριση της διαφορετικότητας και παροχή ίσων ευκαιριών ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, εθνικότητα κ.λπ. και η διαχείριση των εργαζομένων χωρίς διακρίσεις.

Για αυτό διασφαλίζουμε καθημερινά ότι:

  • Εστιάζουμε στην διαρκή ανάπτυξη της εταιρείας μας, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων μας και στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας.
  • Δεσμευόμαστε να τηρούμε τη κείμενη νομοθεσία (ελληνική και ευρωπαϊκή), πρότυπα και κανονισμούς σχετικούς με το πεδίο εφαρμογής.
  • Να φροντίζουμε για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την διασφάλιση της ασφάλειας τόσο του προσωπικού μας όσο και των τρίτων που εμπλέκονται στις δραστηριότητες μας.
  • Να είναι εξασφαλισμένες οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας, ο κατάλληλος εξοπλισμός και το ανθρώπινο δυναμικό που θα εγγυώνται την ομαλή εκτέλεση των εργασιών.
  • Να μετράμε, να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε τις διεργασίες έτσι ώστε να μπορούν να ελεγχθούν για να είναι δυνατή η διαρκής βελτίωσή τους.

Οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα και οι αντίστοιχοι δείκτες τους, ανασκοπούνται κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης του Συστήματος Ποιότητας από την Διοίκηση της Εταιρίας.

Η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται να υποστηρίζει πλήρως το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει, και παρέχει τους απαιτούμενους πόρους, για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και την συνεχή βελτίωση της οργάνωσης της εταιρίας.

Ο εκπρόσωπος της Εταιρίας

Ημερομηνία: 30/11/2023

Κεντρικά Γραφεία

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 8 & ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ 29
185 45, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

(+30) 210 41 33 919

(+30) 6948577529

zonas@otenet.gr

sales@zonas.gr
axia cert logo

Διεθνείς Συνεργασίες


ΖΩΝΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΚατάλογοι Προϊόντων


ΖΩΝΑΣ ΑΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2023 εξωφυλλο

ΖΩΝΑΣ ΑΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ AGROTICA
ΖΩΝΑΣ ΑΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MARINE

Αναζητάτε έναν αξιόπιστο και έμπειρο συνεργάτη;


CONTACT US


SEE OUR BROCHURE